contact vestigingen inloggen

SCIOS Scope 10 inspectie

De Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico's (VIER-inspectie), die vooral is gericht op het beperken van brandrisico's in de elektrisch installatie en daarop aangesloten apparatuur, is per 18 december 2017 vervangen door de nieuwe SCIOS Scope 10 inspectie volgens de richtlijn NTA 8220 (Nederlands Technische Afspraken). Een dergelijke keuring zal uw verzekeraar daarom gaan eisen. Deze keuring bevat onder andere:

  • een visuele inspectie van alle zichtbare installatiedelen
  • een inspectie door meting van afschakeltijden van beveiligingstoestellen
  • een thermografisch onderzoek van distributiepanelen


In de overgangsperiode die naar verwachting tot 1-1-2019 zal duren, wordt zowel een VIER-inspectie als een Scope 10 inspectie door verzekeraars goedgekeurd. Zodra er meer praktische zaken bekend worden m.b.t. de Scope 10 inspectie zullen we dit op deze site ťn d.m.v. een nieuwsbrief aan u bekend maken.

Aanbeiders

Nog lang niet alle installatiebedrijven zijn gecertificeerd om deze nieuwe keuringen uit te voeren. De lijst van bedrijven staat op www.scios.nl, maar deze is nog niet volledig. Wij kunnen in ieder geval de volgende bedrijven adviseren:

© Thoma Groep 2018