contact vestigingen inloggen

Wie zijn wij?

Graag laten we u nader kennis met ons maken. Wij zijn al bijna 60 jaar actief in de financiële dienstverlening. Als onderdeel van de Thoma Groep zijn we één van de grootste adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Wij behartigen de financiële en verzekeringsbelangen van duizenden particuliere en bedrijfsmatige relaties. Van ZZP-ers tot beursgenoteerde multinationals.


Wij zijn een regisseur in financiële zaken. Dit betekent dat wij voor u het beste zoeken op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken en pensioenen. Samen met u inventariseren wij de verzekeringsnoodzaak en zoeken naar een oplossing. Vaak zullen wij u ook aanbiedingen doen. Als adviseur helpen wij u bij het aangaan van een verzekering. Daarnaast brengen wij samen met u, uw wensen in kaart en brengen u in contact met personen, bedrijven of instellingen die u verder kunnen helpen daar waar het niet de specialiteit van ons betreft.

Specialismen

Onze relaties maken gebruik van de expertise die Thoma in huis heeft. Deze expertise is terug te vinden in onze specialistenbureaus:

  • een Bedrijvenbureau voor zakelijke schadeverzekeringen
  • een EB-bureau voor arbeidsongeschiktheids– en werknemersvoorzieningen
  • een Pensioenbureau voor inkomensvoorzieningen
  • een Hypothekenbureau voor allerlei financieringen

Zelfstandig polissen verwerken en snel schades afhandelen

Daarnaast beschikt de Thoma Groep via Thoma Assuradeuren BV over 15 volmachten van verzekeraars, hiermee kunnen wij zelfstandig polissen verwerken en snel schades afhandelen. Zie ook www.thomaassuradeuren.nl voor meer informatie. We staan bekend om onze professionele analyse van pensioen- en verzekeringspakketten, onze snelle, gedegen offertes en de voortvarende afhandeling. Naast onze volmachten doen we zaken met vrijwel alle verzekeraars.

Aandeelhouder

Sinds 1 januari 2012 zijn de aandelen van ons bedrijf in handen van Fatum Holding NV. Voor u betekent dit zekerheid omdat wij een financieel gezond bedrijf zijn. Wij zijn niet verplicht uw verzekeringen bij Fatum onder te brengen en hebben dus volledige adviesvrijheid.

Uw belang

Wij begeleiden u door het soms ondoorzichtige land van verzekeringen. Daarbij vervullen wij soms verschillende rollen. Maar één ding staat bij ons altijd voorop: uw belang. Want ons motto is: uw belang is ons belang!

© Thoma Groep 2018