contact vestigingen inloggen

Het contract verlengen van een (zieke) werknemer, wat zijn de gevolgen hiervan?

De economie trekt weer aan. Bedrijven hebben meer werk en nemen personeel aan om het werk aan te kunnen. Veel ondernemers geven in eerste instantie hun werknemer een tijdelijk contract. Nu zijn er al veel twijfels over de tijdelijke contracten bij de verschillende vakbonden, maar er speelt nog een belangrijk risico mee. Dit is het risico dat de ondernemer verantwoordelijk is over de loondoorbetaling van de werknemer bij ziekte. Hierover willen wij u in deze blog het een en ander vertellen. Want wat als u eindelijk goed personeel heeft gevonden, maar er wordt iemand binnen het tijdelijke contract ziek? Verlengt u dan het contract?


Ondernemers weten vaak wel dat zij verantwoordelijk zijn voor de loondoorbetaling bij ziekte. De eerste twee jaar van ziekte dient door de werkgever gewoon het loon doorbetaald te worden. Dit geldt ook voor werknemers met een tijdelijk contract. Daarom dekken veel ondernemers dit af door middel van een verzuimverzekering. In dat geval neemt de verzekeraar het risico van de loondoorbetaling over en communiceren zij (vaak) ook met de arbodienstverlener. Daarbij is het belangrijk dat de werkgever duidelijk doorgeeft of de werknemers een tijdelijk of een vast contract hebben.


De laatste tijd krijgen wij steeds meer vragen over hoe het nu zit met een zieke werknemer die een tijdelijk contract heeft. De ondernemer is tevreden over de werknemer, maar na een ongelukje is deze (tijdelijk) ziek. Officieel kan dan het contract, van rechtswege, beŽindigd worden. Toch wil de werkgever graag het contract verlengen. In dat geval stelt de verzekeraar het volgende:
Wij stoppen de vergoeding als u de tijdelijke arbeidsovereenkomst van een werknemer verlengt terwijl hij ziek is.


Mag u, als ondernemer dan de contracten van uw zieke werknemers niet verlengen? Uiteraard is dit uw eigen keus. Maar dan moet u wel in overweging nemen dat u zelf verantwoordelijk bent voor de loondoorbetaling bij ziekte. Dit geldt tot de werknemer weer beter is. Mocht hij/zij binnen vier weken weer ziek worden, gaat er geen nieuwe ziekmelding lopen, maar blijft deze onder de oude ziekmelding vallen. U bent dan weer verantwoordelijk. Is de werknemer meer dan 4 weken weer volledig aan het werk geweest, dan geldt dit als een nieuwe schade en valt de medeweker weer onder de verzekering.


Uiteraard is er veel discussie over deze kwestie. Inmiddels hebben (bijna) alle verzekeraars de polisvoorwaarden aangepast. Daarom blijft het erg belangrijk dat de polisvoorwaarden zorgvuldig worden doorgelezen, indien men een verzekering aangaat. Uiteraard ondersteunen wij u hierbij en attenderen wij u op uitsluitingen zoals het verlengen van een contract van een zieke werknemer.


Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

© Thoma Groep 2019